06-53215631 info@toedoen.nu

Verduurzaming van een VvE – animatie

Hoe maak je het ingewikkelde proces van verduurzaming inzichtelijk?

Het proces van verduurzaming

Een Vereniging van Eigenaars die zich op de toekomst wil voorbereiden, denkt niet alleen na over het onderhoud, maar ook over de verduurzaming en verbetering van het gebouw. Zo ontstaat er een totaalplaatje waarmee verduurzaming financieel aantrekkelijk wordt en dat leidt tot comfort- en waardevermeerdering van de appartementen. Maar hoe doe je dat?

De verduurzaming van een VvE is uitdagend. Het bestaat uit verschillende fases waarbij bewoners, bestuurders en de beheerder het met elkaar eens moeten worden. Het Duurzaam Energieloket hanteert acht stappen in het proces die jouw VvE helpen bij de verduurzaming.

Animatie

Voor onze opdrachtgever het VvE Duurzaamheidsloket hebben we een animatie gemaakt over deze stappen in het proces naar de verduurzaming van VvE’s. Deze stappen zijn geïllustreerd en samen met het succesverhaal van VvE de Koch in Haarlem, verwerkt in de video.

Naast deze animatie houden we de VvE’s uit de regio IJmond en Zuid-Kennemerland op de hoogte via een nieuwsbrief en artikelen. Voor informatiebijeenkomsten verzorgen we het gehele communicatieproces: van uitnodiging tot aanmelding en van presentatie tot aan bedankmail.

Impressie

I
Animatie

Animatie van circa 1-3 minuten inclusief storyboard, voice-over en ondertiteling en geluidseffecten.

Kim en Sharon verrasten mij omdat ze meteen tot de kern van de branche wisten door te dringen en al snel volgenden met een professioneel communicatie actieplan.  Gebleken is dat hun ideeën ook werkten in de praktijk. Met hun aanpak is mij inmiddels veel communicatie werk uit handen genomen en staat er een Duurzaam Energieloket wat ook professioneel geregeld is m.b.t. de communicatieprocessen.

Isabelle Sternheim

Directeur , VvE Duurzaamheidsloket

Opdrachtgevers en partners

Duurzaam Energieloket partner van duurzaam communicatiebureau Toedoen in Haarlem
VvE Duurzaamheidsloket partner van duurzaam communicatiebureau Toedoen in Haarlem

Positieve impact

Het verduurzamen van appartementen draagt bij doel 11. Duurzame steden en gemeenschappen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). In de regio IJmond en Zuid-kennemerland heeft onze opdrachtgever al meer dan 200 VvE’s geïnformeerd over het proces informatiebijeenkomsten.

De SDG’s

Het verduurzamen van appartementen draagt bij doel 11. Duurzame steden en gemeenschappen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Ook impact maken?

Wil je ook impact maken met duurzame communicatie en ben je benieuwd hoe we jou daarbij kunnen helpen?