06-53215631 info@toedoen.nu

Energietransitie: Empower the Citizens

Marketing & Communicatie proces en middelen

Samen maken we duurzame energieopwekking voor iedereen slimmer en sneller.

De regio Kennemerland verwacht de komende tien jaar de opwek van o.a. zon- en windenergie bijna te verviervoudigen. Voor energiecoöperaties is dit een enorme kans en tegelijkertijd ook een behoorlijke uitdaging. Hoe vind je beschikbare daken en wat gebeurt er met de postcoderoos regeling?

Dat vergt nauwe samenwerking tussen gemeenten en lokale energie initiatieven van haar inwoners, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Door met gemeenten, energiecoöperaties en dakenbeheerders tot een aanpak komen om de ambitie te realiseren: 50% lokaal eigendom van het opwekken van duurzame energie in deze regio.

De vraag aan Toedoen: Hoe kunnen we bestaande collectieven bereiken?

Toedoen verzorgde, in opdracht van de Stadsgarage, een overzicht van alle energiecoöperaties in de regio, een communicatieaanpak en bijbehorende communicatiemiddelen. Het eerste resultaat; Ruim dertig deelnemers hebben online deelgenomen aan de introductiebijeenkomst, voornamelijk regionale energiecoöperaties, ambtenaren en experts. De eerste stappen zijn gezet en er komen vervolgbijeenkomsten. Op naar 50% lokaal eigendom van duurzame energie in deze regio!

De Empower Regionale Energie Participatie is tot stand gekomen door de samenwerking van gemeente Haarlem, Coöperatie Kennemer Kracht en Stichting Stadsgarage. Toedoen is actief in het Stadsgarage team, want samen maak je meer impact!

Impressie

Invest in the future - verhaallijn en presentatie duurzaam communicatiebureau Haarlem
Invest in the future - verhaallijn en presentatie duurzaam communicatiebureau Haarlem
Invest in the future - verhaallijn en presentatie duurzaam communicatiebureau Haarlem
Duurzame flyer Valuing Water Initiative Make water count duurzaam communicatiebureau Toedoen
Duurzame flyer Valuing Water Initiative Make water count duurzaam communicatiebureau Toedoen
U

Inventarisatie

We beginnen met een contextanalyse. Wie is de doelgroep? Wat spreekt hen aan? Wat zijn jouw doelstellingen? Hoe kunnen we die bereiken? Onder andere deze vragen vind je terug in de inventarisatie.

Online evenement

Lancering, bijeenkomst of een netwerkevenement inclusief coördinatie, registratie en promotie.

Communicatieaanpak

Op basis van de inventarisatie maken we een communicatieaanpak. Dit is een praktisch en concreet concept met daarin de aanpak, kernboodschap, tone of voice en keuzes qua beeldmateriaal.

Nieuwsbrief

Inclusief importeren klantenbestand, ontwerp nieuwsbrief, content, beeld, rapportage en terugkoppeling.

Responsive website

Gebruiksvriendelijke website (smartphone, tablet en laptop) met ontwerp, content en realisatie.

h

Content

Het schrijven van een nieuwsbericht, blog, persbericht of verslaglegging tijdens een bijeenkomst.

“Sharon en Kim brengen creativiteit, vasthoudendheid en organisatievermogen. Die eigenschappen brengen zij in de Stadsgarage, de aanjager van betekenisvol ondernemen in Haarlem en omgeving. Sharon en Kim zijn sterk in het bedenken van innovatieve formules om partijen bij elkaar te brengen. ”

André Brasser

Oprichter Stichting Stadsgarage

Stichting Stadsgarage partner van duurzaam communicatiebureau Toedoen in Haarlem
Gemeente Haarlem partner van duurzaam communicatiebureau Toedoen in Haarlem
Gemeente Haarlem partner van duurzaam communicatiebureau Toedoen in Haarlem

Positieve impact

Positieve impact meten we aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, een mondiaal kompas voor een eerlijke en duurzame wereld in 2030.
Positieve impact project: Er is een gezamenlijke aanpak gemaakt, n.a.v. de eerste projectlocatie, om participatie vooraf te regelen. Daarnaast wordt een concept inventarisatie van mogelijke locaties gedeeld; het is van groot belang voor energiecoöperaties om tijdig op de hoogte zijn van mogelijke locaties. De eerste stappen zijn gezet!

De SDG’s

Positieve impact meten we aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, een mondiaal kompas voor een eerlijke en duurzame wereld in 2030.

De activiteiten van het energieloket dragen bij aan de doelen: 7. Betaalbare en duurzame energie, doel 11. Duurzame steden en gemeenschappen, doel 13. Klimaatactie en doel 17. Partnerschap om de doelen te bereiken.

Ook impact maken?

Wil je ook impact maken met duurzame communicatie en ben je benieuwd hoe we jou daarbij kunnen helpen?