06-53215631 info@toedoen.nu

Energietransitie: wijkgerichte aanpak & bewonerscommunicatie voor energiecoöperaties

Wijkinventarisatie, communicatieaanpak, proces en middelen

Op naar 50% lokaal eigendom bij nieuwe duurzame energieprojecten m.b.v. energiecoöperaties!

In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat 50% van alle nieuwe wind- en zonneparken in eigendom komt van de lokale omgeving. Energiecoöperaties spelen hier een belangrijke rol in.

Wij helpen energiecoöperaties, gemeenten en burgerinitiatieven bij deze kansen voor de energietransitie. Hoe ziet jouw potentiële buurt er nu echt uit op het gebied van woningvoorraad, energie- en aardgasverbruik en doelgroepprofielen? Hoe bereik je de bewoners van jouw buurt, wijk, dorp, stad of regio? Wat zijn de eerste stappen die je kunt zetten om de bewoners te benaderen? Hoe kun je bewoners motiveren om te verduurzamen?

En heel belangrijk in de energietransitie, het gaat niet alleen over woningen en techniek, maar juist over mensen én gedrag. Naast de juiste producten en diensten is hierbij ook de juiste benadering (communicatie) van groot belang. Op naar 50% lokaal eigendom bij nieuwe duurzame energieprojecten!

De wijkgerichte aanpak – de vertaalslag naar bewoners

Toedoen werkt met een aantal energiecoöperaties samen. We werken volgens een wijkgerichte aanpak, beginnen met een wijkinventarisatie, vervolgens een aansluitende communicatieaanpak en tenslotte de bijbehorende communicatiemiddelen.

De wijkinventarisatie en analyse is op basis van o.a. CBS data over de woningvoorraad (types, bouwjaar, bezit), gas en energie-data en demografische- en leefstijl gegevens (leeftijd, huishoudens, inkomen, doelgroep segmentering). Hier komen onze expertise als communicatieadviseurs, data-analyst en social designer perfect samen!
Met aansluitend een communicatieaanpak en tenslotte de bijbehorende communicatiemiddelen. Denk hierbij aan websites, nieuwsbrieven en de communicatie voor bewonersbijeenkomsten.

Practise what you preach. Wij doen dit op een duurzame werkwijze van duurzaam drukwerk (o.a. geprint met 100% duurzame Nederlandse stroom) tot het ontwikkelen van groene gehoste websites.

Resultaat: synergie tussen de vaak technisch georiënteerde energiecoöperaties en communicatie! Wij maken de vertaalslag naar de bewoners. Samen maken we meer impact!

Impressie

Responsive website voor wijkgerichte aanpak en bewonerscommunicatie energiecooperaties De Energieke Burger duurzaam communicatiebureau Toedoen
U

Inventarisatie

We beginnen met een contextanalyse. Wie is de doelgroep? Wat spreekt hen aan? Wat zijn jouw doelstellingen? Hoe kunnen we die bereiken? Onder andere deze vragen vind je terug in de inventarisatie.

Evenement

Lancering, bijeenkomst of een netwerkevenement inclusief coördinatie, registratie en promotie.

Communicatieaanpak

Op basis van de inventarisatie maken we een communicatieaanpak. Dit is een praktisch en concreet concept met daarin de aanpak, kernboodschap, tone of voice en keuzes qua beeldmateriaal.

Nieuwsbrief

Inclusief importeren klantenbestand, ontwerp nieuwsbrief, content, beeld, rapportage en terugkoppeling.

Responsive website

Gebruiksvriendelijke website (smartphone, tablet en laptop) met ontwerp, content en realisatie.

Duurzame brochure

Een duurzaam geprinte brochure inclusief tekst en beeld, coördinatie drukkerij.

“Als energiecoaches gebruiken we vaak te veel technisch jargon zoals Rc-waarden. Met Toedoen maken we de vertaalslag naar de woningeigenaar; wat levert het op aan comfort of lagere energiekosten? Hun wijkinventarisatie helpt ons om de doelgroep beter aan te spreken. Kim en Sharon zijn op een prettige manier gedreven. Dat maakt samenwerking met hen leuk en het resulteert in betere communicatie, bereik en effect in onze markt.”

Pieter Bergmeijer

Initiatiefnemer De Energieke Burger

Seinwezen partner van duurzaam communicatiebureau Toedoen in Haarlem
De Energieke Burger - partner van duurzaam communicatiebureau Toedoen
Stichting Stadsgarage partner van duurzaam communicatiebureau Toedoen in Haarlem

Positieve impact

Positieve impact meten we aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, een mondiaal kompas voor een eerlijke en duurzame wereld in 2030.

Positieve impact project: De wijkinventarisaties worden vaak gebruikt om met de betreffende gemeente te bespreken. Op basis hiervan worden in samenwerking vervolgstappen gezet.

De SDG’s

Centraal staan de samenwerkingen met energiecoöperaties en gemeente om bewoners beter te bereiken en te motiveren. Het project draagt bij aan de doelen: 7. Betaalbare en duurzame energie, 11. Duurzame steden en gemeenschappen, 13. Klimaatactie en 17. Partnerschap om de doelen te bereiken.
Doel 11. Duurzame steden en gemeenschappen SDG duurzaam communicatiebureau Toedoen
Doel 13. Klimaatactie SDG duurzaam communicatiebureau Toedoen

Ook impact maken?

Wil je ook impact maken met duurzame communicatie en ben je benieuwd hoe we jou daarbij kunnen helpen?