06-53215631 info@toedoen.nu
Grote belangstelling voor Circulaire Verenging Bijeenkomst - Toedoen evenement

Circulair Ondernemen: opschalen en opschieten!

3 maart 2020

Op donderdagmiddag 27 juni 2019 kwamen bedrijven uit Kennemerland naar de bijeenkomst circulair ondernemen in het verduurzaamde Seinwezen in Haarlem. De belangstelling voor circulair ondernemen in de regio is groot. Ruim 30 partijen – variërend van 5 tot 500 werknemers – waren aanwezig. Dat circulair ondernemen belangrijk en uitdagend is benadrukt dagvoorzitter André Brasser, medeoprichter van de Stichting Stadsgarage, partner van Circulair Ondernemen Kennemerland.

“We constateren dat er veel mooie initiatieven voor en door ondernemers zijn in de regio, maar dat het ontbreekt aan massa. Er is potentieel en er zijn partijen die kunnen ondersteunen. Kunnen we bestaande initiatieven verbinden, massa creëren en deze versnellen?”

Marjan Minnesma – directeur Urgenda en keynote speaker – onderschrijft de urgentie. “We moeten opschalen en opschieten.” Circulair is veel breder dan de mensen denken. Het gaat over kringlopen, biodiversiteit en duurzame energie. Over het goed benutten en hoogwaardig houden van je grondstoffen. Over het ontwerpen van nieuwe producten en ketens.

Kringloopland

Honderd jaar geleden waren we een mooi kringloopland. Het water werd opgevangen in regentonnen en er werd duurzaam energie opgewerkt. Nu moeten we eigenlijk een beetje terug zonder dat je echt teruggaat naar vroeger. Je wilt behouden wat je hebt zonder dat je hoeft in te leveren. Dat betekent dat we anders moeten gaan kijken naar hoe je kunt hergebruiken en dat we niet meer alles groot en centraal doen, maar kiezen voor dichtbij en lokaal.

“Kies voor dingen die horen bij je regio en ga daarop voortborduren.”

Tip 1: Breng je grondstoffen in kaart

Breng je grondstoffen in kaart die passen bij de regio. Vind hier een aantal icoonprojecten bij en breng partijen samen die kunnen samenwerken. Laat overheden ook meedoen, maar laat het bedrijfsleven de kartrekker zijn.

Tip 2: Versnel het samenwerken en creëer markt

Samenwerken kan versnellen doordat je elkaar kent en daardoor nieuwe markt creëren.

Tip 3: Het aanjaagteam

Het werkt alleen met een aanjaagteam. Iedereen is altijd druk. Door te blijven verbinden en nieuwe ontwikkelingen in de gaten houden, houd je iedereen scherp en aangehaakt.

Circulair ondernemen is urgent

We zien nog steeds niet de urgentie van klimaatverandering. We hebben het wel over veiligheid, maar niet over klimaatverandering. Terwijl klimaatverandering juist over veiligheid gaat. Bij duurzaamheid hebben we het over terugverdientijd, maar bij veiligheid hebben we het niet over terugverdientijden. Die is er ook helemaal niet.

“Circulair ondernemen moet je willen en durven, want je wordt afhankelijk van elkaar, maar in de verandering zit 50% besparing en dat restje moet je zo duurzaam mogelijk opwekken.”

Versnelling

“Hoe kunnen we bestaande initiatieven verbinden, massa creëren en deze versnellen?” Baud Schoenmaeckers, één van de initiatiefnemers van Circulair Ondernemen Kennemerland, vertelt hoe het versnellingsprogramma vormgegeven kan worden middels het bundelen van vraagstukken van ondernemers, het houden van werk bijeenkomsten en toont aan waar de kansen liggen.

Circulaire Vereniging bijeenkomst 27 juni 2019 Schillenbier

Afvalstoffen voor de één, zijn grondstoffen voor de ander

Tijdens de bijeenkomst werd de proef op de som genomen. “Laten we droog oefenen met de case die is ingebracht door Friethoes” zegt André Brasser.

Friethoes is een verse friet producent en heeft veel snijafval. Kunnen we van de schillen een ander product maken was de vraag van Sebastiaan Hoes, eigenaar van Friethoes. “We zijn begonnen met wodka. Dat was een mooi flesje, maar niet te zuipen. Toen zijn we bier gaan brouwen van de schillen en hebben daarna Brouwerij Jopen gevraagd. Ook hebben we er snackballetjes van gemaakt, maar we hebben nog steeds veel snijafval.”

Er komt direct een reactie uit het publiek. Ton Belderok, aangesloten bij Cirkelstad weet wel raad met deze schillen. “Ik kan het gebruiken voor een biomeiler.

Hoe je dat nu het beste kan doen het circulair ondernemen?
“Gewoon beginnen”, aldus Marjan Minnesma.

Hoe nu verder?

Leden van de Vereniging Circulair hebben als doel ondernemingen uit Kennemerland circulair te maken en hiermee een voorbeeld te zijn voor andere regio’s. Blijf op de hoogte via www.circulairevereniging.nl. Toedoen verzorgde in opdracht van de vereniging het evenement en de communicatie en schreef daarover bovenstaand artikel. Benieuwd waar onze werkzaamheden uit bestonden. Bekijk de case: Ondernemers interesseren voor circulair ondernemen of neem contact met ons op.

 

Recordopbrengst stroom uit duurzame bronnen

Recordopbrengst stroom uit duurzame bronnen

Recordopbrengst stroom uit duurzame bronnen: afgelopen week is voor het eerst meer dan helft van alle gebruikte elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen afkomstig. Dit blijkt uit cijfers van de website Energieopwek.nl, een website die is verbonden aan het...

Lees meer

cases die ertoe doen

opdrachten waar we trots op zijn

Evenement Social Impact Night (The Impact Days)

60 sociale ondernemers bijeengebracht tijdens de Social Impact Night. Het kick-off evenement van The Impact Days in Haarlem. Toedoen verzorgde het gehele communicatieproces rondom het evenement.

Bekijk het project

Animatie Verduurzaming appartementen

Het versnellen van de energietransitie door het proces van verduurzaming bij VvE’s te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken. Toedoen ontwikkelde een animatie waarmee bestuurders en beheerders inzicht krijgen in het proces.

Bekijk het project

Responsive website P'titPouss

Hoe maak je jouw initiatief op een inspirerende manier zichtbaar? Toedoen ontwikkelde voor deze vraag een frisse website voor het digitale onderwijspakket van P’titPouss.

Bekijk het project