06-53215631 info@toedoen.nu

Dag van het Klimaatakkoord: van Parijs naar Haarlem

n
1 november 2021

Dag van het Klimaatakkoord: van Parijs naar Haarlem

Het is vandaag “De Dag van het Klimaatakkoord” in de week van de Nationale Klimaatweek.  Alle signalen wijzen één kant op. De uitstoot van broeikasgassen moet sneller naar beneden. De Dag van het Klimaatakkoord op 1 november staat daarom in het teken van “Versnellen naar Parijs”.

Maar wat is dat eigenlijk “Versnellen naar Parijs”? En wat is er gebeurt er in Glasgow? Lees het in deze blog.

 

Waarom CO₂ verminderen?

Bij gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool, komt CO₂ vrij. De uitstoot van CO₂ zorgt voor klimaatverandering, opwarming van de aarde, en dat willen we juist niet. Wetenschappers hebben namelijk berekend dat als de temperatuur op aarde meer dan 1,5 °C stijgt, dat grote gevolgen heeft voor de mens en voor onze leefomgeving. Een stijgende zeespiegel, langere periodes van hitte en droogte en periodes met extreem veel neerslag/wateroverlast. Het voorkomen van verdere klimaatverandering, door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, heet klimaatmitigatie.

 

Klimaatverdrag van Parijs

Klimaatbeleid werkt alleen als andere landen ook meedoen. In 2015 tekende Nederland daarom – samen met 194 andere landen – het Klimaatverdrag van Parijs. Met als doel de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Om dit te bereiken moeten alle deelnemende landen iets gaan doen.  Om dit doel te halen hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder moet uitstoten. De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de gestelde doelen. Het tempo moet dus omhoog om deze doelen van Parijs te behalen.

 

Klimaatwet Nederland

In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% van onze CO2-uitstoot moeten hebben verlaagd en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. En 100% hernieuwbare (duurzame) energievoorziening in 2050. Dat is in de wet vastgelegd en ieder kabinet moet zich hier dus aan houden. In de Klimaatwet staat niet hoe we dat gaan doen.

 

Klimaatakkoord Nederland

In het Klimaatakkoord zijn de inhoudelijke maatregelen afgesproken. 150 partijen overlegden aan vijf klimaattafels over Elektriciteit, Industrie, Gebouwde Omgeving, Landbouw en Landgebruik en Mobiliteit. In het Klimaatakkoord staan de plannen en maatregelen waarmee we die doelen willen gaan halen.

 

Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs en is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (49% minder uitstoot).

Bron: https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord/vraag-en-antwoord/wat-is-het-klimaatakkoord

Internationale klimaattop in Glasgow

Dit is de belangrijkste conferentie sinds 2015, toen het Klimaatakkoord van Parijs werd gesloten.

Op de VN-conferentie zullen landen duidelijke afspraken moeten maken om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden. En daarmee de aanpak versnellen om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

 

De som van de beloftes van de landen zijn op dit moment onvoldoende. Een ander belangrijk onderwerp is de 100 miljard dollar die vanaf 2020 tot 2025 jaarlijks van rijke naar arme landen moet gaan (status is 80 miljard dollar) om de klimaatcrisis aan te pakken. Ook moeten er eenduidige rapportage afspraken gemaakt worden voor C02 uitstoot.

 

De internationale klimaattop in Glasgow, de COP26, vindt plaats van 31 oktober tot en met 12 november. Met 30.000 deelnemers; bedrijven, ngo’s en wetenschappers, staatshoofden, regeringsleiders en klimaatactivisten.

 

Haarlem – Haarlems Klimaatakkoord

Haarlem is de thuisbasis van Toedoen. Hoe zit het eigenlijk met de klimaatdoelstellingen in Haarlem? Meer dan vijftig Haarlemse organisaties ondertekenden op vrijdag 8 maart 2019 in het Seinwezen, onder onze werkplek, de eerste afspraken binnen het Haarlems Klimaatakkoord. Haarlem wil in 2040 aardgasvrij en circulair zijn. En in 2050 moet de stad klimaatbestendig zijn. Afspraken die volgen uit samenwerkingsverbanden tussen duurzame initiatieven, bedrijven, organisaties en andere partners zijn vastgelegd in het Haarlems Klimaatakkoord.

Nationale Klimaatweek

Tot en met vrijdag 5 november 2021 worden duurzame initiatieven in de spotlight gezet en wordt Nederland in beweging gebracht om een extra stap te zetten voor het klimaat. De Dag van het Klimaatakkoord vindt vandaag live plaats in het NBC Congrescentrum Nieuwegein.

Wat doet Toedoen voor opdrachtgevers om de CO2-uitstoot terug te dringen?

Cases die er toedoen:
Verbouwen aan de toekomst

Empower the Citizens

Wijkgerichte aanpak

Verduurzaming van VvE’s

Recordopbrengst stroom uit duurzame bronnen

Recordopbrengst stroom uit duurzame bronnen

Recordopbrengst stroom uit duurzame bronnen: afgelopen week is voor het eerst meer dan helft van alle gebruikte elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen afkomstig. Dit blijkt uit cijfers van de website Energieopwek.nl, een website die is verbonden aan het...

Lees meer

cases die ertoe doen

opdrachten waar we trots op zijn

Evenement Social Impact Night (The Impact Days)

60 sociale ondernemers bijeengebracht tijdens de Social Impact Night. Het kick-off evenement van The Impact Days in Haarlem. Toedoen verzorgde het gehele communicatieproces rondom het evenement.

Bekijk het project

Animatie Verduurzaming appartementen

Het versnellen van de energietransitie door het proces van verduurzaming bij VvE’s te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken. Toedoen ontwikkelde een animatie waarmee bestuurders en beheerders inzicht krijgen in het proces.

Bekijk het project

Responsive website P'titPouss

Hoe maak je jouw initiatief op een inspirerende manier zichtbaar? Toedoen ontwikkelde voor deze vraag een frisse website voor het digitale onderwijspakket van P’titPouss.

Bekijk het project